نشست وبیناری کمیته بازنگری مدرسه الگو

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست وبیناری کمیته بازنگری مدرسه الگو نشست وبیناری کمیته بازنگری مدرسه الگو اسفند ۹, ۱۳۹۹ ارائه

کلاس تاریخ 3

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند کلاس تاریخ 3 کلاس تاریخ 3 بهمن ۱۹, ۱۳۹۹ ارائه

نشست«الملتقی الدولي الاول الثورة الإسلامية و الخطوة الثانية»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست«الملتقی الدولي الاول الثورة الإسلامية و الخطوة الثانية» نشست«الملتقی الدولي الاول الثورة الإسلامية و الخطوة الثانية» بهمن ۲۱, ۱۳۹۹ ارائه

نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه علمیه مشکوة»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه علمیه مشکوة» نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه علمیه مشکوة» فروردین ۱۶, ۱۴۰۰ ارائه نشست «شورای اطلاع رسانی و رسانه حوزه […]

جلسات «شورای فرهنگی حوزه علمیه مشکات»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند جلسات «شورای فرهنگی حوزه علمیه مشکات» جلسات «شورای فرهنگی حوزه علمیه مشکات» بهمن ۱۱, ۱۳۹۹ ارائه جلسات «شورای فرهنگی حوزه علمیه مشکات» جلسات «شورای فرهنگی حوزه علمیه مشکات» بهمن […]

نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة»

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة» نشست هم اندیشی «امنای مالی و پشتیبانی حوزه علمیه مشکوة» فروردین ۲۲, ۱۴۰۰ ارائه نشست هم اندیشی «امنای مالی […]