نشست وبیناری «بررسی ظرفیت های نخبگانی حوزه علمیه مشکوة»


جمع کردن موارد ضبط شده

نشست وبیناری «بررسی ظرفیت های نخبگانی حوزه علمیه مشکوة»
نشست وبیناری «بررسی ظرفیت های نخبگانی حوزه علمیه مشکوة»
آذر ۲۳, ۱۳۹۹