نشست وبیناری «تبیین شاخصه های مکتب مقاومت»


جمع کردن موارد ضبط شده

نشست وبیناری «تبیین شاخصه های مکتب مقاومت»
نشست وبیناری «تبیین شاخصه های مکتب مقاومت»
دی ۱۳, ۱۳۹۹